Màu sắc:
Dung lượng:
 • 64GB
Bảo hành 6 Tháng

Giá chưa KM: 13.000.000 

Giá sau KM: 12.290.000 

Bạn tiết kiệm: 710.000 

Khuyến mại:

 

 • Tặng củ sạc cao cấp
 • Tặng cáp sạc cao cấp
 • Tặng dán cường lực
 • Tặng que chọc sim chống gỉ
 • Giảm giá khi mua bao da chỉ với 100k.
 • Giảm giá khi mua Pin dự phòng Xiaomi 10.000mAh với giá chỉ 299k.
xem chi tiết Có nhiều màu sắc & dung lượng

iPad Pro 10.5 [Wifi + 4G] Mới 99% Chính Hãng giá tốt nhất: 12.290.000 

Màu sắc:
Dung lượng:
 • 32GB
Bảo hành 6 Tháng

Giá chưa KM: 8.800.000 

Giá sau KM: 7.790.000 

Bạn tiết kiệm: 1.010.000 

Khuyến mại:
 • Tặng củ sạc cao cấp
 • Tặng cáp sạc cao cấp
 • Tặng dán cường lực
 • Tặng que chọc sim chống gỉ
 • Giảm giá khi mua bao da chỉ với 100k.
 • Giảm giá khi mua Pin dự phòng Xiaomi 10.000mAh với giá chỉ 299k.

 

xem chi tiết Có nhiều màu sắc & dung lượng

iPad Pro 9.7” – 32G [ Wifi + 4G ] Mới 99% Chính Hãng giá tốt nhất: 7.790.000 

Màu sắc:
Dung lượng:
 • 32GB
Bảo hành 6 Tháng

Giá chưa KM: 8.500.000 

Giá sau KM: 7.590.000 

Bạn tiết kiệm: 910.000 

Khuyến mại:
 • Tặng củ sạc cao cấp
 • Tặng cáp sạc cao cấp
 • Tặng dán cường lực
 • Tặng que chọc sim chống gỉ
 • Giảm giá khi mua bao da chỉ với 100k.
 • Giảm giá khi mua Pin dự phòng Xiaomi 10.000mAh với giá chỉ 299k.

 

xem chi tiết Có nhiều màu sắc & dung lượng

iPad Pro 9.7” – 32G [ Wifi + 4G ] Mới 97% Chính Hãng giá tốt nhất: 7.590.000 

Màu sắc:
Dung lượng:
 • 32GB
Bảo hành 6 Tháng

Giá chưa KM: 7.800.000 

Giá sau KM: 6.990.000 

Bạn tiết kiệm: 810.000 

Khuyến mại:
 • 🎁 Bao test 30 ngày lỗi 1 đổi 1
 • 🎁 Tặng Bảo hành 6 tháng
 • 🎁 Tặng củ sạc cao cấp
 • 🎁 Tặng cáp sạc cao cấp
 • 🎁 Tặng dán cường lực 9H
 • 🎁 Que chọc sim chống gỉ
 • 🎁 Giảm giá khi mua bao da chỉ với 99k
 • 🎁 Giảm 50k - 100k cho khách hàng cũ
 • 🎁 Giảm 50% khi mua sạc dự phòng
xem chi tiết Có nhiều màu sắc & dung lượng

iPad Gen 6 2018 [ Wifi + 4G ] Mới 97% Chính Hãng giá tốt nhất: 6.990.000 

Màu sắc:
Dung lượng:
 • 32GB
Bảo hành 6 Tháng

Giá chưa KM: 8.200.000 

Giá sau KM: 7.390.000 

Bạn tiết kiệm: 810.000 

Khuyến mại:
 • 🎁 Bao test 30 ngày lỗi 1 đổi 1
 • 🎁 Tặng Bảo hành 6 tháng
 • 🎁 Tặng củ sạc cao cấp
 • 🎁 Tặng cáp sạc cao cấp
 • 🎁 Tặng dán cường lực 9H
 • 🎁 Que chọc sim chống gỉ
 • 🎁 Giảm giá khi mua bao da chỉ với 99k
 • 🎁 Giảm 50k - 100k cho khách hàng cũ
 • 🎁 Giảm 50% khi mua sạc dự phòng
xem chi tiết Có nhiều màu sắc & dung lượng

iPad Gen 6 2018 [ Wifi + 4G ] Mới 99% Chính Hãng giá tốt nhất: 7.390.000 

Màu sắc:
Dung lượng:
 • 128GB
 • 32GB
Bảo hành 6 Tháng

Giá chưa KM: 7.300.000 

Giá sau KM: 6.490.000 

Bạn tiết kiệm: 810.000 

Khuyến mại:
 • Tặng củ sạc cao cấp
 • Tặng cáp sạc cao cấp
 • Tặng dán cường lực
 • Tặng que chọc sim chống gỉ
 • Giảm giá khi mua bao da chỉ với 100k.
 • Giảm giá khi mua Pin dự phòng Xiaomi 10.000mAh với giá chỉ 299k.
xem chi tiết Có nhiều màu sắc & dung lượng

iPad 2017 [Wifi + 4G] Mới 97% Chính Hãng giá tốt nhất: 6.490.000 

Màu sắc:
Dung lượng:
 • 128GB
 • 32GB
Bảo hành 6 Tháng

Giá chưa KM: 7.590.000 

Giá sau KM: 6.690.000 

Bạn tiết kiệm: 900.000 

Khuyến mại:
 • Tặng củ sạc cao cấp
 • Tặng cáp sạc cao cấp
 • Tặng dán cường lực
 • Tặng que chọc sim chống gỉ
 • Giảm giá khi mua bao da chỉ với 100k.
 • Giảm giá khi mua Pin dự phòng Xiaomi 10.000mAh với giá chỉ 299k.
xem chi tiết Có nhiều màu sắc & dung lượng

iPad 2017 [Wifi + 4G] Mới 99% Chính Hãng giá tốt nhất: 6.690.000 

Màu sắc:
Dung lượng:
 • 16GB
 • 32GB
 • 64GB
Bảo hành 6 Tháng

Giá chưa KM: 6.200.000 

Giá sau KM: 5.390.000 

Bạn tiết kiệm: 810.000 

Khuyến mại:
 • Tặng củ sạc cao cấp
 • Tặng cáp sạc cao cấp
 • Tặng dán cường lực
 • Tặng que chọc sim chống gỉ
 • Giảm giá khi mua bao da chỉ với 100k.
 • Giảm giá khi mua Pin dự phòng Xiaomi 10.000mAh với giá chỉ 299k.
xem chi tiết Có nhiều màu sắc & dung lượng

iPad Air 2 [Wifi + 4G] Mới 97% Chính Hãng giá tốt nhất: 5.390.000 

Màu sắc:
Dung lượng:
 • 16GB
 • 32GB
 • 64GB
Bảo hành 6 Tháng

Giá chưa KM: 6.700.000 

Giá sau KM: 5.790.000 

Bạn tiết kiệm: 910.000 

Khuyến mại:
 • Tặng củ sạc cao cấp
 • Tặng cáp sạc cao cấp
 • Tặng dán cường lực
 • Tặng que chọc sim chống gỉ
 • Giảm giá khi mua bao da chỉ với 100k.
 • Giảm giá khi mua Pin dự phòng Xiaomi 10.000mAh với giá chỉ 299k.
xem chi tiết Có nhiều màu sắc & dung lượng

iPad Air 2 [Wifi + 4G] Mới 99% Chính Hãng giá tốt nhất: 5.790.000 

Màu sắc:
Dung lượng:
 • 64GB
Bảo hành 6 Tháng

Giá chưa KM: 11.100.000 

Giá sau KM: 10.190.000 

Bạn tiết kiệm: 910.000 

Khuyến mại:

- Tặng sạc cáp cao cấp
- Tặng tai nghe cao cấp
- Tặng dán cường lực 
- Tặng ốp lưng silicon
- Tặng que chọc sim chống gỉ
- Giảm giá khi mua Pin dự phòng Xiaomi 10.000mAh với giá chỉ 299k

xem chi tiết Có nhiều màu sắc & dung lượng

iPhone X Quốc Tế Mới 99% Chính Hãng giá tốt nhất: 10.190.000 

Màu sắc:
Dung lượng:
 • 64GB
Bảo hành 6 Tháng

Giá chưa KM: 9.400.000 

Giá sau KM: 8.190.000 

Bạn tiết kiệm: 1.210.000 

Khuyến mại:

- Tặng sạc cáp cao cấp
- Tặng tai nghe cao cấp
- Tặng dán cường lực 
- Tặng ốp lưng silicon
- Tặng que chọc sim chống gỉ
- Giảm giá khi mua Pin dự phòng Xiaomi 10.000mAh với giá chỉ 299k

xem chi tiết Có nhiều màu sắc & dung lượng

iPhone 8 Plus Quốc Tế Mới 99% Chính Hãng giá tốt nhất: 8.190.000 

Màu sắc:
Dung lượng:
 • 128GB
 • 32GB
Bảo hành 6 Tháng

Giá chưa KM: 6.800.000 

Giá sau KM: 5.790.000 

Bạn tiết kiệm: 1.010.000 

Khuyến mại:

- Tặng sạc cáp cao cấp
- Tặng tai nghe cao cấp
- Tặng dán cường lực 
- Tặng ốp lưng silicon
- Tặng que chọc sim chống gỉ
- Giảm giá khi mua Pin dự phòng Xiaomi 10.000mAh với giá chỉ 299k

 

xem chi tiết Có nhiều màu sắc & dung lượng

iPhone 7 Plus Quốc Tế Mới 99% Chính Hãng giá tốt nhất: 5.790.000 

Màu sắc:
Dung lượng:
 • 16GB
 • 32GB
Bảo hành 6 Tháng

Giá chưa KM: 3.490.000 

Giá sau KM: 2.390.000 

Bạn tiết kiệm: 1.100.000 

Khuyến mại:

- Tặng sạc cáp cao cấp
- Tặng tai nghe cao cấp
- Tặng dán cường lực 
- Tặng ốp lưng silicon
- Tặng que chọc sim chống gỉ
- Giảm giá khi mua Pin dự phòng Xiaomi 10.000mAh với giá chỉ 299k

xem chi tiết Có nhiều màu sắc & dung lượng

iPhone 5SE Quốc Tế Mới 99% Chính Hãng giá tốt nhất: 2.390.000 

Màu sắc:
Dung lượng:
 • 16GB
 • 64GB
Bảo hành 6 Tháng

Giá chưa KM: 3.890.000 

Giá sau KM: 2.790.000 

Bạn tiết kiệm: 1.100.000 

Khuyến mại:

- Tặng sạc cáp cao cấp
- Tặng tai nghe cao cấp
- Tặng dán cường lực 
- Tặng ốp lưng silicon
- Tặng que chọc sim chống gỉ
- Giảm giá khi mua Pin dự phòng Xiaomi 10.000mAh với giá chỉ 299k

 

xem chi tiết Có nhiều màu sắc & dung lượng

iPhone 6G Quốc Tế Mới 99% Chính Hãng giá tốt nhất: 2.790.000 

Màu sắc:
Dung lượng:
 • 16GB
 • 64GB
Bảo hành 6 Tháng

Giá chưa KM: 4.290.000 

Giá sau KM: 3.290.000 

Bạn tiết kiệm: 1.000.000 

Khuyến mại:

- Tặng sạc cáp cao cấp
- Tặng tai nghe cao cấp
- Tặng dán cường lực 
- Tặng ốp lưng silicon
- Tặng que chọc sim chống gỉ
- Giảm giá khi mua Pin dự phòng Xiaomi 10.000mAh với giá chỉ 299k

 

xem chi tiết Có nhiều màu sắc & dung lượng

iPhone 6S Quốc Tế Mới 99% Chính Hãng giá tốt nhất: 3.290.000 

Màu sắc:
Dung lượng:
Bảo hành 6 Tháng

Giá chưa KM: 8.790.000 

Giá sau KM: 7.590.000 

Bạn tiết kiệm: 1.200.000 

Khuyến mại:

- Tặng dán màn hình trị giá 129k.
- Tặng dây đeo chính hãng trị giá 299k.
- Tặng cáp từ chính hãng trị giá 499k.

xem chi tiết Có nhiều màu sắc & dung lượng

Apple Watch Series 4 40mm LTE 99% giá tốt nhất: 7.590.000 

Màu sắc:
Dung lượng:
Bảo hành 6 Tháng

Giá chưa KM: 95.000.000 

Giá sau KM: 8.390.000 

Bạn tiết kiệm: 86.610.000 

Khuyến mại:

- Tặng dán màn hình trị giá 129k.
- Tặng dây đeo chính hãng trị giá 299k.
- Tặng cáp từ chính hãng trị giá 499k.

xem chi tiết Có nhiều màu sắc & dung lượng

Apple Watch Series 4 44mm LTE 99% giá tốt nhất: 8.390.000 

Màu sắc:
Dung lượng:
Bảo hành 12 Tháng

Giá chưa KM: 7.500.000 

Giá sau KM: 6.290.000 

Bạn tiết kiệm: 1.210.000 

Khuyến mại:

- Tặng dán màn hình trị giá 150k

xem chi tiết Có nhiều màu sắc & dung lượng

Apple Watch Series 3 42mm Gray (GPS) Mới 100% Chính Hãng giá tốt nhất: 6.290.000 

Màu sắc:
Dung lượng:
Bảo hành 12 Tháng

Giá chưa KM: 6.500.000 

Giá sau KM: 5.490.000 

Bạn tiết kiệm: 1.010.000 

Khuyến mại:

- Tặng dán màn hình trị giá 150k

xem chi tiết Có nhiều màu sắc & dung lượng

Apple Watch Series 3 38mm Gray (GPS) Mới 100% Chính Hãng giá tốt nhất: 5.490.000 

Màu sắc:
Dung lượng:
Bảo hành 12 Tháng

Giá chưa KM: 6.500.000 

Giá sau KM: 5.490.000 

Bạn tiết kiệm: 1.010.000 

Khuyến mại:

- Tặng dán màn hình trị giá 150k

xem chi tiết Có nhiều màu sắc & dung lượng

Apple Watch Series 3 38mm Silver (GPS) Mới 100% Chính Hãng giá tốt nhất: 5.490.000 

Màu sắc:
Dung lượng:
Bảo hành 6 Tháng

Giá chưa KM: 7.000.000 

Giá sau KM: 5.990.000 

Bạn tiết kiệm: 1.010.000 

Khuyến mại:

- Tặng dán màn hình trị giá 129k.
- Tặng dây đeo chính hãng trị giá 299k.
- Tặng cáp từ chính hãng trị giá 499k.

xem chi tiết Có nhiều màu sắc & dung lượng

Apple Watch Series 3 Đen + Hồng 42mm LTE giá tốt nhất: 5.990.000 

Màu sắc:
Dung lượng:
Bảo hành 12 Tháng

Giá chưa KM: 4.200.000 

Giá sau KM: 3.390.000 

Bạn tiết kiệm: 810.000 

Tai Airpods 1 Mới 100% Fullbox giá tốt nhất: 3.390.000 

Màu sắc:
Dung lượng:
Bảo hành 12 Tháng

Giá chưa KM: 4.790.000 

Giá sau KM: 3.590.000 

Bạn tiết kiệm: 1.200.000 

Tai Airpod 2 Mới 100% Fullbox giá tốt nhất: 3.590.000 

Màu sắc:
Dung lượng:
Bảo hành 12 Tháng

Giá chưa KM: 5.590.000 

Giá sau KM: 4.390.000 

Bạn tiết kiệm: 1.200.000 

Tai Airpods 2 (sạc ko dây) Mới 100% giá tốt nhất: 4.390.000 

ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG