Màu sắc:
Dung lượng:
 • 64GB
Hỗ trợ Bảo hành 6 Tháng

Giá chưa KM: 11.100.000 

Giá sau KM: 10.190.000 

Bạn tiết kiệm: 910.000 

Khuyến mại:

– Tặng sạc cáp trị giá 200k.
– Tặng tai nghe trị giá 120k.
– Tặng dán cường lực trị giá 99k.
– Tặng ốp lưng silicon trị giá 79k.
– Tặng que chọc sim chống gỉ trị giá 50k.
– Giảm giá khi mua mua sạc dự phòng Yoobao 10.000mAh với giá chỉ 299k.

xem chi tiếtCó nhiều màu sắc & dung lượng

iPhone X Quốc Tế Mới 99% Chính Hãng giá tốt nhất: 10.190.000 

Màu sắc:
Dung lượng:
 • 64GB
Hỗ trợ Bảo hành 6 Tháng

Giá chưa KM: 9.400.000 

Giá sau KM: 8.190.000 

Bạn tiết kiệm: 1.210.000 

Khuyến mại:

– Tặng sạc cáp trị giá 200k.
– Tặng tai nghe trị giá 120k.
– Tặng dán cường lực trị giá 99k.
– Tặng ốp lưng silicon trị giá 79k.
– Tặng que chọc sim chống gỉ trị giá 50k.
– Giảm giá khi mua mua sạc dự phòng Yoobao 10.000mAh với giá chỉ 299k.

xem chi tiếtCó nhiều màu sắc & dung lượng

iPhone 8 Plus Quốc Tế Mới 99% Chính Hãng giá tốt nhất: 8.190.000 

Màu sắc:
Dung lượng:
 • 128GB
 • 32GB
Hỗ trợ Bảo hành 6 Tháng

Giá chưa KM: 6.800.000 

Giá sau KM: 5.790.000 

Bạn tiết kiệm: 1.010.000 

Khuyến mại:

– Tặng sạc cáp trị giá 200k.
– Tặng tai nghe trị giá 120k.
– Tặng dán cường lực trị giá 99k.
– Tặng ốp lưng silicon trị giá 79k.
– Tặng que chọc sim chống gỉ trị giá 50k.
– Giảm giá khi mua mua sạc dự phòng Yoobao 10.000mAh với giá chỉ 299k.

xem chi tiếtCó nhiều màu sắc & dung lượng

iPhone 7 Plus Quốc Tế Mới 99% Chính Hãng giá tốt nhất: 5.790.000 

Màu sắc:
Dung lượng:
 • 16GB
 • 32GB
Hỗ trợ Bảo hành 6 Tháng

Giá chưa KM: 3.490.000 

Giá sau KM: 2.390.000 

Bạn tiết kiệm: 1.100.000 

Khuyến mại:

– Tặng sạc cáp trị giá 200k.
– Tặng tai nghe trị giá 120k.
– Tặng dán cường lực trị giá 99k.
– Tặng ốp lưng silicon trị giá 79k.
– Tặng que chọc sim chống gỉ trị giá 50k.
– Giảm giá khi mua mua sạc dự phòng Yoobao 10.000mAh với giá chỉ 299k.

xem chi tiếtCó nhiều màu sắc & dung lượng

iPhone 5SE Quốc Tế Mới 99% Chính Hãng giá tốt nhất: 2.390.000 

Màu sắc:
Dung lượng:
 • 16GB
 • 64GB
Hỗ trợ Bảo hành 6 Tháng

Giá chưa KM: 3.890.000 

Giá sau KM: 2.790.000 

Bạn tiết kiệm: 1.100.000 

Khuyến mại:

– Tặng sạc cáp trị giá 200k.
– Tặng tai nghe trị giá 120k.
– Tặng dán cường lực trị giá 99k.
– Tặng ốp lưng silicon trị giá 79k.
– Tặng que chọc sim chống gỉ trị giá 50k.
– Giảm giá khi mua mua sạc dự phòng Yoobao 10.000mAh với giá chỉ 299k.

xem chi tiếtCó nhiều màu sắc & dung lượng

iPhone 6G Quốc Tế Mới 99% Chính Hãng giá tốt nhất: 2.790.000 

Màu sắc:
Dung lượng:
 • 16GB
 • 64GB
Hỗ trợ Bảo hành 6 Tháng

Giá chưa KM: 4.290.000 

Giá sau KM: 3.290.000 

Bạn tiết kiệm: 1.000.000 

Khuyến mại:

– Tặng sạc cáp trị giá 200k.
– Tặng tai nghe trị giá 120k.
– Tặng dán cường lực trị giá 99k.
– Tặng ốp lưng silicon trị giá 79k.
– Tặng que chọc sim chống gỉ trị giá 50k.
– Giảm giá khi mua mua sạc dự phòng Yoobao 10.000mAh với giá chỉ 299k.

xem chi tiếtCó nhiều màu sắc & dung lượng

iPhone 6S Quốc Tế Mới 99% Chính Hãng giá tốt nhất: 3.290.000 

Màu sắc:
Dung lượng:
 • 128GB
 • 32GB
Hỗ trợ Bảo hành 6 Tháng

Giá chưa KM: 5.190.000 

Giá sau KM: 4.190.000 

Bạn tiết kiệm: 1.000.000 

Khuyến mại:

– Tặng sạc cáp trị giá 200k.
– Tặng tai nghe trị giá 120k.
– Tặng dán cường lực trị giá 99k.
– Tặng ốp lưng silicon trị giá 79k.
– Tặng que chọc sim chống gỉ trị giá 50k.
– Giảm giá khi mua mua sạc dự phòng Yoobao 10.000mAh với giá chỉ 299k.

xem chi tiếtCó nhiều màu sắc & dung lượng

iPhone 7G Quốc Tế Mới 97% Chính Hãng giá tốt nhất: 4.190.000 

Màu sắc:
Dung lượng:
 • 128GB
 • 32GB
Hỗ trợ Bảo hành 6 Tháng

Giá chưa KM: 5.390.000 

Giá sau KM: 4.390.000 

Bạn tiết kiệm: 1.000.000 

Khuyến mại:

– Tặng sạc cáp trị giá 200k.
– Tặng tai nghe trị giá 120k.
– Tặng dán cường lực trị giá 99k.
– Tặng ốp lưng silicon trị giá 79k.
– Tặng que chọc sim chống gỉ trị giá 50k.
– Giảm giá khi mua mua sạc dự phòng Yoobao 10.000mAh với giá chỉ 299k.

xem chi tiếtCó nhiều màu sắc & dung lượng

iPhone 7G Quốc Tế Mới 99% Chính Hãng giá tốt nhất: 4.390.000